Sinds januari 2019 bezoeken wij mensen-zonder-papieren die wonen in een opvanglocatie van de gemeente en die gedurende lange tijd in afwachting zijn van toekomstperspectief. De meesten zijn jong, in de twintig, mogen niet studeren of werken, zodat hun leven ‘in de wacht’ staat. Velen van hen willen graag Nederlands of Engels leren of verbeteren, creatief bezig zijn, een spel spelen, hun verhaal vertellen, contact maken met Nederlanders en anderen die hier al langer wonen, en ook de stad en de samenleving leren kennen.
Hier dragen we aan bij door regelmatig op bezoek te gaan, op woensdagmiddag, woensdagavond of vrijdagavond.
We zoeken aardige bezoekers die zich willen openstellen voor communicatie met veelal jonge mensen uit allerlei culturen.
Wil je meedoen? Mail voor informatie naar Frans Zoer via: bezoekgroep@outlook.com

Deze bezoekgroep is de voortzetting van de Bezoekgroep Migrantengevangenis Schiphol. Van 1997 tot herfst 2018 bezochten we mensen in vreemdelingendetentie: asielzoekers en anderen aan wie op Schiphol de toegang tot Nederland werd geweigerd en mensen die in Nederland waren opgepakt omdat ze geen verblijfsvergunning konden tonen. Deze uitzet-afdeling is overgeplaatst naar het grote detentiecentrum voor vreemdelingen bij Rotterdam.

Zie hierover meer op onze oud beginpagina:  Oude beginpagina van de website www.bezoekgroep.nl

Voor meer informatie over de bezoekgroep en ook om te voldoen aan de regels van transparantie kunt u op deze pagina onze publieke verantwoording lezen.

Een kort overzichtje van de geschiedenis van de Bezoekgroep Amsterdam kun je lezen in "Korte geschiedenis van de Bezoekgroep"

Wil je meer weten over vreemdelingendetentie?

For information in English,

go to https://meldpuntvreemdelingendetentie.nl/?lang=en